Global Schools FestivalGlobal Schools Festival

Cambridge University Press – ээс 11-р сарын 22-25 хооронд зохион байгуулж буй дараах фестивальд идэвхтэй оролцохыг урьж байна. https://bit.ly/3D8P1vG

Дараах линкээр орж бүртгүүлнэ үү.

https://view.ceros.com/cambridge/gsf2021/p/1

Cambridge University Press – ээс 11-р сарын 22-25 хооронд зохион байгуулж буй дараах фестивальд идэвхтэй оролцохыг урьж байна. https://bit.ly/3D8P1vG

Дараах линкээр орж бүртгүүлнэ үү.

https://view.ceros.com/cambridge/gsf2021/p/1