Дэлхийн нэр хүнтэй томоохон хэвлэлийн компаниудын бүтээгдэхүүнийг танилцуулах арга хэмжээ

“World of Language” компани нь 2023 оны 14-15-ны өдрүүдэд Монгол улс англи хэлийг албан ёсны үндсэн гадаад хэл болгон хуульчилсантай холбогдуулан “ҮНДСЭН ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ, ЧАНАРЖУУЛАХАД ТА БИДНИЙ ОРОЛЦОО” сэдэвт танилцуулга арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд бид өнөөгийн дэлхийн англи хэлний заах арга зүй, түүний чиг хандлага, сургалтын хөтөлбөр, интернэт орчин дахь сургалт вебинар, уран зохиол, утга зохиол, цахим ном сурах бичгийн талаар танилцуулсан билээ.
Үйл ажиллагааг “World of Language” компанийн зөвлөх, аргазүйч Жон Парсон удирдан явуулж, багш, захирал, сургалтын менежерүүдийн сонирхсон асуултад дэлгэрэнгүй тайлбар өгч, ном, сурах бичгийн сонголт, ашиглалтын талаар сонирхолтой зөвөлгөөг өгч тусаллаа.
Түүнчлэн Oxford University Press, Cambridge University Press & Assessment, Express Publishing, Cengage group, Muzzy BBC, HarperCollins, Hodder Education, MacMillan Publishers, Hamilton House Publishers, ELT Global Publishers, ELI Publishing, Penguin Publishing зэрэг дэлхийд алдартай хэвлэлийн компаниудын ном, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг танилцууллаа.