“World of Language” компани 2004 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Их Британийн “Oxford University Press”, “Cambridge University Press”, “Pearson”, “Express Publishing” хэвлэлийн компаний бүтээгдэхүүнийг Монголд нийлүүлдэг албан ёсны төлөөлөгч юм.
Бид дээрх томоохон 4 хэвлэлийн компаний англи хэлний сургалтын, бүх түвшний ном сурах бичгийг хэрэглэгчдийнхээ захиалгын дагуу Их Британиас шууд захиалан авчирч өөрийн салбар 2 дэлгүүрээр худалдаалдаг.

“World of Language” компани 2004 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Их Британийн “Oxford University Press”, “Cambridge University Press”, “Pearson”, “Express Publishing” хэвлэлийн компаний бүтээгдэхүүнийг Монголд нийлүүлдэг албан ёсны төлөөлөгч юм.
Бид дээрх томоохон 4 хэвлэлийн компаний англи хэлний сургалтын, бүх түвшний ном сурах бичгийг хэрэглэгчдийнхээ захиалгын дагуу Их Британиас шууд захиалан авчирч өөрийн салбар 2 дэлгүүрээр худалдаалдаг.

“World of Language” компани 2004 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Их Британийн “Oxford University Press”, “Cambridge University Press”, “Pearson”, “Express Publishing” хэвлэлийн компаний бүтээгдэхүүнийг Монголд нийлүүлдэг албан ёсны төлөөлөгч юм.
Бид дээрх томоохон 4 хэвлэлийн компаний англи хэлний сургалтын, бүх түвшний ном сурах бичгийг хэрэглэгчдийнхээ захиалгын дагуу Их Британиас шууд захиалан авчирч өөрийн салбар 2 дэлгүүрээр худалдаалдаг.

“World of Language” компани 2004 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Их Британийн “Oxford University Press”, “Cambridge University Press”, “Pearson”, “Express Publishing” хэвлэлийн компаний бүтээгдэхүүнийг Монголд нийлүүлдэг албан ёсны төлөөлөгч юм.
Бид дээрх томоохон 4 хэвлэлийн компаний англи хэлний сургалтын, бүх түвшний ном сурах бичгийг хэрэглэгчдийнхээ захиалгын дагуу Их Британиас шууд захиалан авчирч өөрийн салбар 2 дэлгүүрээр худалдаалдаг.