Express Publishing-тай хамтран заах аргазүйн семинар зохион байгууллаа

“World of Language” компани нь англи хэлний багш нарт зориулж заах арга зүйн семинарыг 19-дэх жилдээ зохион байгуулж байна. 2023 оны 11-р сарын 10-11-ний өдрүүдэд Express Publishing-ийн арга зүйч Фанний Даоу хүрэлцэн ирж “Teacher Methodological Training” заах арга зүйн семинарыг удирдан явуулж семинарт идэвхитэй оролцсон багш нарт 9 цагийн кредитын сертификатыг олголоо. Энэхүү семинарт Улаанбаатар болон орон нутгийн сургуулиудын нийт 350 багш нар оролцсон юм. Семинар нь хичээлийг хэрхэн сонирхолтой бөгөөд үр дүнтэй явуулах заах аргазүйн шинэлэг арга барилыг Монголын багш нарт танилцуулж, маш үр өгөөжтэй болж өнгөрлөө.