Шинэ жилийн хямдралNew year sale

Шинэ жилийн хямдрал 10 – 20 %

2019.12.09 – 2019.12.31-г дуустал Express Publishing хэвлэлийн компаний ном 20%, Cambridge University Press , Oxford University Press , Pearson хэвлэлийн компаний ном тус бүр 10% хямдарна.Шинэ жилийн хямдрал 10 – 20 %

2019.12.09 – 2019.12.31-г дуустал Express Publishing хэвлэлийн компаний ном 20%, Cambridge University Press , Oxford University Press , Pearson хэвлэлийн компаний ном тус бүр 10% хямдарна.