Хүргэлтийг Улаанбаатар хот дотор 24-48 цагийн дотор, орон нутаг руу 3-7

хоногийн дотор хийнэ.

Хот дотор болон орон нутгийн хүргэлтийн тарифийг доорх хүснэгтээс харна уу.

Хойшоо-7 буудал,
Урагшаа-Зайсан, Яармаг, Баруун-Толгойт, Зүүн-Амгалан гэсэн цэгүүдээр
хязгаарлагдах ба хотын төвөөс 7км радиуст багтах суурьшлийн бүсийг хамруулна.

“А” бүсээс цааших хүн ам ихээр
төвлөрсөн суурьшлийн бүсээр хязгаарлагдах ба хотын төвөөс 12км хүртэлх
радиусаас хэтрэхгүй суурьшлийн бүсийг хамруулна. Зуслангийн бүс хамаарахгүй.

Захиалга, хүргэлттэй холбоотой асуудлаар дараах утас, Facebook хуудас болон мэйл хаягаар холбогдоно уу!

Email: office@foreignbookinmongolia.com

Facebook page: Англи хэлний номын худалдаа захиалга

Утас:​ 70110524,​ 70120524

Захиалга, хүргэлттэй холбоотой асуудлаар дараах утас, Facebook хуудас болон мэйл хаягаар холбогдоно уу!

Email: office@foreignbookinmongolia.com

Facebook page: Англи хэлний номын худалдаа захиалга

Утас:​ 70110524,​ 70120524

Хүргэлтийг Улаанбаатар хот дотор 24-48 цагийн дотор, орон нутаг руу 3-7

хоногийн дотор хийнэ.

Хот дотор болон орон нутгийн хүргэлтийн тарифийг доорх хүснэгтээс харна уу.

Хойшоо-7 буудал,
Урагшаа-Зайсан, Яармаг, Баруун-Толгойт, Зүүн-Амгалан гэсэн цэгүүдээр
хязгаарлагдах ба хотын төвөөс 7км радиуст багтах суурьшлийн бүсийг хамруулна.

“А” бүсээс цааших хүн ам ихээр
төвлөрсөн суурьшлийн бүсээр хязгаарлагдах ба хотын төвөөс 12км хүртэлх
радиусаас хэтрэхгүй суурьшлийн бүсийг хамруулна. Зуслангийн бүс хамаарахгүй.

Захиалга, хүргэлттэй холбоотой асуудлаар дараах утас, Facebook хуудас болон мэйл хаягаар холбогдоно уу!

Email: office@foreignbookinmongolia.com

Facebook page: Англи хэлний номын худалдаа захиалга

Утас:​ 70110524,​ 70120524

Захиалга, хүргэлттэй холбоотой асуудлаар дараах утас, Facebook хуудас болон мэйл хаягаар холбогдоно уу!

Email: office@foreignbookinmongolia.com

Facebook page: Англи хэлний номын худалдаа захиалга

Утас:​ 70110524,​ 70120524